Уинениел

Название, означаващо „Дъщеря на Уинен”. Така Алдарион нарекъл Ерендис в дните, когато поискал ръката й.