Уриме

Осмият месец от годината, според календара на наместниците на Гондор — след кермие и преди явание. Според съвременния календар уриме се пада между 23-и юли и 21-и август.