Явание

Деветият месец от годината според летоброенето на наместниците в Гондор. Идва след уриме и предшества есенните тържества на явиере. Според съвременния календар, явание се пада между 22-и август и 20-и септември.