Урук

Друго название за орките, известни като урук-хай.