Урук-хай

По-големите орки-воини, които се появили в края на Третата епоха. Те били по-големи и по-силни от себеподобните си и дори можели да понесат светлината на слънцето. Наименованието означава буквално „хора-орки”.