Устия на Сирион

Делтата на река Сирион, където се вливала в Баларския залив. След унищожението на Дориат и Гондолин, много от оцелелите хора се събрали там и заживели под властта на Еарендил.