Феантури

Господарите на духовете — име, дадено на братята валари Мандос и Лориен.