Фенгел

Петнадесети крал на Рохан, чието име означава просто „крал”. Баща на Тенгел и дядо на Теоден. Запомнен е главно с алчността и любовта си към златото.