Фириел

Дъщерята на гондорския крал Ондохер, която била омъжена за Арведуи — последният крал на Артедаин. С правото, придобито от брака му след смъртта на Ондохер, Арведуи претендирал за трона на Гондор, но неговите претенции били отхвърлени.