Арведуи

Син на Арафант и петнадесети последен крал на Артедаин. Когато войските на Ангмар опустошили и последния остатък от Северното кралство, Арведуи избягал далеч на север, ала загинал в залива Форохел. Най-старият му син Аранарт станал първия предводител на дунеданците.