Арафант

Когато Арафант наследил трона от баща си Аравал, Артедаин вече не можели да се бранят от Краля-чародей на Ангмар. Единственият възможен изход за Арафант бил да възроди прекъсната връзка с южното кралство Гондор, което от своя страна търпяло загуби от нападенията на колесарите. Той се съюзил с гондорския крал Ондохер, като подкрепил съглашението с брак между сина си Арведуи и дъщерята на Ондохер — Фириел.

Четири години след подписването на договора, Ондохер бил повален в битка от колесарите и така Гондор останал без управник. Синът на Арафант — Арведуи, предявил претенции към трона на южното кралство, но наместникът Пелендур накарал гондорците да отхвърлят искането му.

Арафант управлявал седемдесет и три години. Бил наследен от сина си Арведуи, който щял да бъде последния от кралете на севера.