Форохел

Името на ледената пустош, разположена в северните земи на Средната земя и по-специално — на големия ледовит залив на север и земите, които го обграждат.