Фириенски лес

Гората, обграждаща сигналния Елхови връх, на границата между Анориен и Рохан.