Фрор

Син на Даин I от народа на Дурин, брат на Трор — основателят на Еребор. Заедно с баща му бива убит от леден дракон в Сивите планини.