Фрумгар

Водач на северняците и предшественик на Еорл Млади, който повел еотеода към земите по горното течение на Андуин.