Фукови оврази

Главното селище на Фуков край, намиращо се в близост до река Брендивин.