Хилдибранд Тук

Едно от децата на Геронтиус Тук. Хилдибранд продължил традицията на Туковци да използват военни имена: името Хилдибранд означава „военен меч”. Той имал син на име Сигизмонд, чиито внук бил Фредегар Болгер.