Хилдор

Едно от многото имена, използвани сред елфите, за хората, означаващо „Следващи”.