Хобгоблини

Орк не е английска дума. Среща се на едно или две места, но обикновено е преведена кат гоблин (или хобгоблин за големите видове). — Въведение към „Хобит”


Название за по-големите видове орки в Средната земя през Третата епоха. Макар малко вероятно, възможно е терминът да се използва за големите орки-воини, познати като урук-хай.

Името се среща толкова рядко, че няма ясна основа за определянето й.

Забележки

  1. Ако „хобгоблин” е просто общо название за големи орки, то тяхната раса наистина е много стара, дори преди Първата епоха. Ако все пак думата се използва за урук-хаите, то тяхната поява е по-скорошна, около 2475 г. от Третата епоха — пет века преди приключенията на Билбо.
  2. Думата „орки” се появява точно два пъти в „Хобит” — веднъж при предупреждението на Гандалф по-горе и веднъж в Глава 5 „Гатанки в мрака”.