Хора от Харад

Неустрашими, тъмнокожи хора от южните региони на Средната земя, които били стари съюзници на Мордор; били по-добре познати като харадрими.