Хълма на Брее

Най-оживеното място в цял Брее. На склоновете му лежало селцето Брее.