Чеда на Ауле

Название за джуджетата, които били създадени от Ауле Ковача по време на Двете дървета.