Червей

Име на Ската — великият дракон от Сивите планини. Червей е също и друго название за драконите.