Чика Едробузова

Една от лелите на Билбо Торбинс, която се омъжила за неговия чичо Бинго и така дала началото на фамилията Едробузови-Торбинс. Бинго и Чика имали един единствен син на име Фалко Едробузов-Торбинс.