Читинг

Четвъртият месец от стария календар на Брее, който отговарял на астрон по летоброенето на Графството или на виресе в другите земи.