Шишко Тромчо

Понито на Том Бомбадил, наричано по-често само Тромчо. Том Бомбадил го яздел сравнително рядко и то скитало свободно по Могилните ридове. След срещата им с могилните твари, Том съпроводил Фродо и приятелите му, яздейки Шишко Тромчо. Понитата на хобитите се сприятелили с Тромчо по време на престоя им в дома на Бомбадил и по този начин те намерили пътя обратно, след като избягали от Брее.