Шлемово усое

Голямата долина и пещерите зад нея, която се намирала в северните долини на Белите планини. Кралят на Рохан — Шлем, се укрил там с хората си по времето на нашествието на народа на Дун в Рохан.