Южен Гондор

Наименование на земите между реките Порос и Харнен. Исторически погледнато, този район бил част от Гондор, но честите нападения и нахлувания на умбарските корсари и харадримите го направили оспорвана земя в края на Третата епоха.