Харнен

Река в южните части на Средната земя, чието име означава „южна-вода”. Тя извирала от южните планини на Мордор и се носела на запад до Великото море, образувайки древната граница между земите на Гондор и Харад.