Южна околия

По-топлата южна околия на Графството, чиито център е градчето Дългодол. Това била областта, където се произвеждал най-добрият и качествен пушилист.