Южно кралство

Название на Гондор — по-южното от двете кралства, създадени в Средната земя от Елендил и синовете му. Другото кралство било северното кралство Арнор.