Ярвен Бен-адар

Името, използвано от елфите и известно като Том Бомбадил сред хобитите. Буквалният му превод е „най-старият, този, който няма баща”.