Аделард Тук

Пра-правнук на Геронтиус Тук и баща на Фламбард Тук. Той самият имал пет деца, вкл. Регинард и Вечнояк. Подобно на повечето хобити от туковия род Аделард също има геройско име: аделард е тевтонска дума със значение на „храбър”.

Аделард бил редовен посетител в Торбодън и бил известен с това, че често взимал чадърите на Билбо. На прощалното празненство за подарък получил собствен чадър. Той умрял през IV 2 г. на деветседет и пет годишна възраст.