Амон Дин

„Тихият хълм” — най-източният от хълмовете на Гондор, намиращ се най-близо до Минас Тирит, на изток от Друаданския лес.