Сигнални клади

Седем хълма, на които се намирали сигнални клади и които се простирали от Минас Тирит до Рохан. От запад на изток те били:

  1. Амон Дин
  2. Ейленах
  3. Нардол
  4. Ерелас
  5. Мин-Римон
  6. Каленхад
  7. Еловръх