Нардол

Сигналният хълм Ейленах бил вторият след Минас Тирит, но билото на планината бил тясно и не позволявало построяването на сигнална клада. Следващият сигнален хълм на запад бил по-подходящ — той се намирал в изравнено място на билото на Белите планини, а стражевият пост там можел да накладе сигнален огън при нужда. Затова и вторият сигнален хълм бил наречен Нардол — „огнен връх”. Сигналната му клада можела да се види от над сто мили разстояние.