Ерелас

Една от седемте сигнални клади на Гондор и четвъртата запалена в случай, че Минас Тирит търсил помощта на Рохан. Огънят се запалвал след този на Нардол на изток, а следващият запален огън бил на връх Мин-Римон на запад. Всички сигнални клади се намирали в Белите планини и се спускали надолу към полетата на Анориен, на границата на Рохан.