Амон Руд

Самотно възвишение сред пущинака на юг от Бретил; там се намира жилището на Мим, където се подслонява Турин заедно със своята банда разбойници. Означава „голият хълм”.