Мим

Последен от калпавите джуджета, Мим живеел под хълма Амон Руд заедно с двамата си синове (които надживял) и подслонил Турин и неговите разбойници.