Калпави джуджета

Дребен народ, очевидно от рода на джуджетата, които изчезнали в Средната земя в края на Първата епоха.

Забележка

Всичко, което знаем за тях, е това, което се казва за Мим в „Силмарилион”: „…произхождал от ония джуджета, които в прастари времена били прокудени от великите градове на своите събратя в далечните източни области…” („Силмарилион” 21, За Турин Турамбар). Кои точно градове се има предвид не е ясно, но това не може да са Белегост или Ногрод, тъй като те били построени дълги години след пристигането на калпавите джуджета в Белерианд. Възможно е обаче първите предци на този вид джуджета да са дошли от Хазад-дум.