Амрас

Заедно с брат си Амрод, Амрас бил най-младият от седемте сина на Феанор. Живеел в Източен Белерианд. Името произлиза от думата „амбарусса” заради червената му коса.