Амрод

Заедно с брат си Амрас, Амрод бил най-младият от седемте сина на Феанор. Живеел в Източен Белерианд.