Ангаинор

Оковите, с които валарите държали пленник Мелкор цели три века в чертозите на Мандос.