Ариен

Наричана „Слънчевата девица”, Ариен била огнен дух, който изпървом принадлежал към маярите на Вана. Когато слънцето било издигнато от валарите в небето, Ариен трябвало да направлява движението й (слънцето е от женски род).