Арод

Бърз кон от Рохан, чието име означава „бърз”. След смъртта на предишния си собственик, Еомер го дарил на Леголас, който яздил на него заедно със своя приятел Гимли.