Арох

Конят на Хурин, владетеля на Дор-ломин, чието име означава „благороден кон”. Хурин яздил Арох в битката Нирнает Арноедиад. Жребецът изглежда бил загинал в сражението защото при последната битка на Хурин с троловете на Готмог той вече не бил с него.