Ар-Абатарик

Подобно на осемнадесетте владетели на Нуменор преди него, той приел скиптъра с име на куеня, Тар-Ардамин. Кралските люде обаче го наричали с истинското му име на адунаик: Ар-Абатарик. Кралят бил последният, който следвал традицията да използва официално име на куеня. Неговият син Ар-Адунахор прекъснал традицията и използвал нуменорското си име.

Трябва да се отбележи, че е налице известно объркване около Ар-Абатарик. В „Потомците на Елрос”<ref>„Недовършени предания”</ref> неговото име присъства като син на Тар-Калмакил и баща на Ар-Адунахор, но в някои ранни варианти на Приложение А на „Властелинът на пръстените” се казва, че „след Калмакил кралете вземали скиптъра под имена на нуменорски език (иначе речено – адунаик): Ар-Адунахор…”. Изглежда това е грешка и на това място в списъка трябва да са споменати Тар-Ардамин или Ар-Абатарик. В по-късните издания на „Властелинът на пръстените” тази грешка е оправена.

Бележка

<references/>