Ар-Белзагар

Нуменорското име на Тар-Калмакил. Той бил велик воин, който наследил баща си Тар-Алкарин и станал осемнадесети крал на Нуменор. Той бил първият крал, който приел нуменорско име.