Тар-Алкарин

Син и наследник на Тар-Ванимелде, третата управляваща кралица на Нуменор. Той би трябвало да наследи майка си, но вместо това неговият баща Херукалмо взел скиптъра от сина си и управлявал като Тар-Андукал цели двадесет години до смъртта си. След това Тар-Алкарин седнал на трона и управлявал осемдесет години. Бил наследен от сина си Тар-Калмакил.