Херукалмо

Съпруг на Тар-Ванимелде, третата управляваща кралица на Нуменор. Кралицата нямала желание да се занимава с отговорностите си и по време на нейното управление Херукалмо фактически бил неин регент. След смъртта на Тар-Ванимелде скиптърът трябвало да премине у сина й Алкарин, но вместо това Херукалмо поел властта под името Тар-Андукал. Нуменор бил негова власт в продължение на 20 години, а след смъртта му Алкарин се качил на престола.